Om Frøya FK

Informasjon

Frøya Fotballklubb ble til gjennom en avtale mellom Frøya IL, Nabeita IL og Sistranda IL 5. november 1990.

Klubben spiller sine hjemmekamper og trener  i Frøya Storhall som ligger på Sistranda.

Frøya FK har i dag lag i klassene G13 og oppover til Seniornivå. I sesongen 2019 stiller klubben lag i G13, G14, J15, G16 og et A-lag. A-laget spiller i 6. divisjon. Det jobbes også med å få på plass et B-lag. 

Klubbens mål

  • Gi flest mulig lyst til å fortsette med fotball lengst mulig
  • Gi alle som ønsker å spille fotball et godt aktivitetstilbud i klubbens regi
  • Legge til rette for trivsel og moro med fotball, uansett ambisjonsnivå, men samtidig være en utviklingsklubb for spillere med større ambisjoner.
  • Lage mest mulig aktivitet i og i rundt laget i et miljø med trivsel og samhold
  • Skape et inkluderende og positivt sosialt miljø med gode holdninger blant ledere, trenere, spillere, foreldre og tilskuere.
  • Utvikle dyktige trenere, ledere og dommere

Klubbens verdier

  • I Frøya FK er alle velkommen til å delta, uansett nivå.
  • Vi ønsker å tilby et aktivt fotballmiljø som setter trivsel, humør, og mestring i førersetet.
  • Vi ønsker at engasjerte foreldre sammen med trenere og spillere skal skape en arena hvor barn, ungdom og voksne opplever å bli sett og hørt.

Verdier og holdningsskapende arbeid er avgjørende for at vi skal skape gode relasjoner mellom spillere, trenere og andre aktive og frivillige i klubben.

I FFK skal alle oppleve både trening og kamp på en positiv måte. Gjennom å skape et miljø med mestringsfølelse, samt å gi spillerne trygge og stabile omgivelser, håper klubben å bevare flest mulig, lengst mulig.

«Glade og trygge ungdommer skaper gode opplevelser for både seg selv og andre».

FFK skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet, og det er gjennom våre aktive og frivillige at våre holdninger og verdier kommer frem

Styret

Styret i Frøya FK består av

Leder: Marit Ulseth Ervik
Nestleder: Bjørn Ivan Espnes
Økonomiansvarlig: Geir Meland
Styremedlem: Rune Anders Sandvik og Siv Bente Bekken

Sportslig utvalg

Leder: Bjørn Ivan Espnes
Medlemmer: Geir Meland, Ulrik Ervik, Geir Håvard Espnes og Vegard Holm

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem? Søk her.