Om Frøya FK

Informasjon

Frøya Fotballklubb ble til gjennom en avtale mellom Frøya IL, Nabeita IL og Sistranda IL 5. november 1990.

Klubben spiller sine hjemmekamper og trener  i Frøya Storhall som ligger på Sistranda.

Frøya FK har i dag lag i klassene G13 og oppover til Seniornivå. I sesongen 2019 stiller klubben lag i G13, G14, J15, G16 og et A-lag. A-laget spiller i 6. divisjon. Det jobbes også med å få på plass et B-lag. 

Klubbens mål

  • Gi flest mulig lyst til å fortsette med fotball lengst mulig
  • Gi alle som ønsker å spille fotball et godt aktivitetstilbud i klubbens regi
  • Legge til rette for trivsel og moro med fotball, uansett ambisjonsnivå, men samtidig være en utviklingsklubb for spillere med større ambisjoner.
  • Lage mest mulig aktivitet i og i rundt laget i et miljø med trivsel og samhold
  • Skape et inkluderende og positivt sosialt miljø med gode holdninger blant ledere, trenere, spillere, foreldre og tilskuere.
  • Utvikle dyktige trenere, ledere og dommere

Klubbens verdier

  • I Frøya FK er alle velkommen til å delta, uansett nivå.
  • Vi ønsker å tilby et aktivt fotballmiljø som setter trivsel, humør, og mestring i førersetet.
  • Vi ønsker at engasjerte foreldre sammen med trenere og spillere skal skape en arena hvor barn, ungdom og voksne opplever å bli sett og hørt.

Verdier og holdningsskapende arbeid er avgjørende for at vi skal skape gode relasjoner mellom spillere, trenere og andre aktive og frivillige i klubben.

I FFK skal alle oppleve både trening og kamp på en positiv måte. Gjennom å skape et miljø med mestringsfølelse, samt å gi spillerne trygge og stabile omgivelser, håper klubben å bevare flest mulig, lengst mulig.

«Glade og trygge ungdommer skaper gode opplevelser for både seg selv og andre».

FFK skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet, og det er gjennom våre aktive og frivillige at våre holdninger og verdier kommer frem

Styret

Styret i Frøya FK består av Ronald Sandvik (styreleder) Marit Ulseth Ervik, Sindija Jansone, Rune Anders Sandvik, Rachel Tørum, Geir Meland og Bjørn Ivan Espnes

Sportslig utvalg

Anders Espens (leder), Ulrik Ervik, Rune Anders Sandvik og Rune Strømøy.

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem? Søk her.